גילוי מרצון למס הכנסה 2019

גילוי מרצון למס הכנסה 2019

בשנים האחרונות מחמיאים שלטונות מס ההכנסה את האכיפה על המפרים את חובת תשלום מס ומשיתים עליהם עונשים כבדים. במקרים לא נדירים עלולים סרבני תשלום המס למצוא עצמם כלואים מאחורי סורג ובריח.

תהליך גילוי מרצון עשוי להפחית באופן משמעותי את העונש ולהמיר מאסר בתשלום כופר. בשל מה שמכונה "אפס סובלנות" מצד רשויות החוק חשוב להדגיש את הכדאיות והתועלת של החייבים להתקשר עם משרד עורכי דין המתמחה בייצוג לקוחות מול רשות המסים והפרקליטות.

חשוב להבחין בין עבירות טכניות לבין עבירות מהותיות, אף שגם היחס כלפי עבירות טכניות אינו תמיד סלחני מראש. עבירות טכניות הן, בין השאר: אי ניכוי מס במקור, אי הגשת דו"ח שנתי למס ההכנסה במועד הנקוב, הימנעות מהגשת הצהרת הון ועוד. עבירות מהותיות, שהן העבירות היותר חמורות ואשר היחס כלפיהן בלתי סובלני ובלתי סלחני הן: השמטת הכנסות והעלמתן, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, דיווח חסר או כוזב ביודעין ועוד.

המשרד מייצג חשודים ונאשמים בעבירות מס טכניות כגון אי-הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה במועד, אי-הגשת הצהרת הון במועד, אי-ניכוי מס במקור או אי-העברת מס שנוכה לפי פקודת מס הכנסה, ובעבירות מס מהותיות כגון העלמת הכנסות, השמטת הכנסות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הגשת דו"חות כוזבים וסיוע לאחר בביצוע עבירות מס.

סיכוי סביר להרשעה בהעלמת מס מחייב פנייה אל ייצוג עורך דין כבר בשלב ראשוני- לפני חקירה. במהלכה ייצוג כזה הכרחי. העורך דן מייצג אתכם מול הגורמים החוקרים ברשות המסים, מייצג אתכם בשלב השימוע לפני הגשת כתב אישום ויכול לסייע בהפחתת הענישה הצפויה בעצם העלאת מה שעשוי להיחשב נסיבות מקלות.

גילוי מרצון לפני חקירה יגביר את הסיכוי לאי קיום הליך משפטי וממילא לשחרר אתכם מעונש או לכל המעט להסתפק בענישה קלה. גילוי מרצון עשוי למנוע חקירה וממילא לייתר את הליך הגשת כתב אישום על כל הכרוך בו.

גילוי מרצון הוא הפתרון היותר טוב למי שמחזיקים נכסים בחוץ לארץ שאינם מדווחים. במקום להסתכן בחקירה ובגילוי הנכסים על ידי רשויות המס עדיף להקדים רפואה למכה ובאמצעות עור דין להצהיר עליהם ובכך לזכות בחסינות מפני העמדה לדין תוך שמירה מלאה על אנונימיות. הלגיטימיות של ההליך מותנית בהעדר כל ידיעה של רשות המסים על קיומם של נכסים אלה.

עדיף לשקט הנפשי שלכם, אם אתם מחזיקים נכסים לא מדווחים בחוץ לארץ, שתדווחו אליהם מרצון, היות שהם נחשבים לחלק בלתי נפרד מההון שלכם. השלטונות מייחסים חשיבות רבה לגילוי מרצון ומי שעושים זאת עשויים ליהנות מהטבות מס אחדות.

עורך דין מאומן ומיומן בתהליך ידריך אתכם. בקיאותו בנהלים ובאופן שבו יש לעשות תהליך זה תקל עליכם את המלאכה. גם התחושה כי יש בעל מקצוע לצדכם המיצג את האינטרס שלכם היא דבר חשוב מאוד.

הסיכון באי גילוי מרצון לא שווה משום בחינה. אין בו על תועלת. הנזק שעלול להיגרם לכם והמחיר שעלול להיגבות מכם הופך את ההסתרה לבלתי כדאית בעליל. אם אתם רוצים להיחשב אנשים שומרי חוק חובת ההוכחה כי אתם כאל חלה עליכם. כל עוד יש לכם נכסים לא מדווחים אינכם יכולים להיחשב שומרי חוק.