החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים
חוקי המס בישראל נקבעים על ידי רשויות המס השייכות למשרד האוצר. המיסים הנגבים משמשים את הממשלה והמשרדים השונים לתשלום עבור פעילותם והוצאה לפועל של פרויקטים שונים. כל אדם חייב בתשלום מס אלא אם כן הוא פטור ממנו בנסיבות שונות. מבחינים בסוגי מס שונים כגון:מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מס רווחי הון וכדומה. מס הכנסה וביטוח לאומי הינם מהחשובים ביותר. עובדים משלמים אותם במשכורותיהם על פי דרגות המס הקיימות ואלמנטים נוספים. בעלי עסקים וחברות משלמים מיסים על הרווחים. אבל כאן יש צורך לכלול את ההכנסות ואת ההוצאות המותרות בחוק. יועץ מס יכול לסייע לכל אדם, תאגיד או כל גוף אחר להתנהל בנושאי המיסוי המורכבים הללו.

תכנון מס לשכירים ובעלי עסקים
נושא חשוב בו יועץ המס מטפל הינו תכנון מס לשכירים ובעלי עסקים. אצל שכירים הייעוץ נחשב לפשוט, יחסית, בגלל שרוב המיסוי המשולם על ידיהם נערך במסגרת משכורותיהם. יחד עם זאת, קיימות הקלות והטבות המגיעות בסיטואציות שונות. יש כאלו שלא תמיד המעסיק ידע עליהם או אחרות שלא דווחו לו על ידי העובד עצמו מחוסר ידיעה ובעקבות נסיבות אחרות שחלקן נגרמו עקב שינוי שעשה או עבר בחיים. קיימים מצבים נוספים בהם לשכיר יש הכנסות משותפות המגיעות מעבודה נוספת, מעסק נוסף, מנכס אותו הוא משכיר ועוד. רואה חשבון המתמצא בחוקי המס יכול לחשב את כל ההכנסות ולבדוק אם מגיעים לו החזרים על עודפי מיסים ששלם. כך, הוא יכול לסייע בקבלת החזרי מס לשכירים.

חישובי מס על בסיס שנתי
חישובי המס הינם שנתיים. נכון הוא שמדי חודש השכיר מקבל משכורת אבל הסכומים הנגבים נקראים ניכוי במקור ורק בסוף השנה יחושב הסכום המדויק בהתאם להכנסה השנתית הכוללת. קיימות נסיבות שונות בהן העובד זכאי להחזר ובין היתר: זיכוי בגין תרומה שנתן, ילד נוסף שנולד במשך השנה ולא דווח עליו, יציאה לחופשת לידה המשנה את המיסוי, כאשר הוא מפוטר או מתפטר באמצע שנת המס ולאחר מכן אין לו הכנסות משכר למשך תקופה מסוימת ועוד. בגלל החישוב השנתי ייתכנו שינויים בתשלומי המס המחושבים על בסיס חודשי ואותם יש לבדוק.

מטרת שירותי ייעוץ המס
המטרה העיקרית של ייעוץ מס היא לעשות סדר אצל משלם המיסים, לגרום לו לשלם את סך המיסים הנדרש ולא יותר מזה, ובמידתהאפשר לקבל הקלות מס המגיעות על פי החוק. לכן, מומלץ לכל מי משלם מס לסוגיו להיעזר בייעוץ על בסיס מזדמן או קבוע. ייעוץ חד פעמי יכול לשרת את הלקוח נקודתית. לקוחות שעסקיהם מורכבים מאוד חייבים להיעזר ביועץ מס על בסיס קבוע. יועץ מס מקצועי שהינו בעל ידע מעמיק וניסיון רב מכיר את כל החוקים הרלוונטיים. יותר מכך, הוא דואג להתעדכן בכל השינויים החדשים, הוראות השעה והחוקים המשתנים. כך הוא יכול לייעץ נכונה לכל שכיר או אדם אחר בכל זמן נתון.

הלוואות לשכירים – מידע שימושי